dilemma

 1. Noun çıkmaz, zor durum, zor seçenek: birbirinden kötü iki şıktan birini seçme zorunluğu.
  The dilemma was
  whether to lower prices or to accept fewer sales.
  to be in a dilemma = to be on the horns of a dilemma: çok zor durumda kalmak, ne yapacağını bilememek, çıkmaza saplanmak.
 2. Noun, Logic ikilem: karşıdakinin iki yandan kıstırılması: “A olunca B ve C'nin de olması zorunludur; ama ne B ne
  de C vardır, öyleyse A yoktur.” tasımı gibi.

Turkish Dictionary (Kubbealtı Turkish Dictionary)

 1. İkilem, kıyâs-ı mukassim