1. city dweller
  2. town dweller
  3. urban dweller
  4. townsman
  5. citizen
  6. burgher
  7. urbanite
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Şehir halkından ... , kentli