1. citizen
  2. burgher
  3. townsman
  4. urbanite
  5. city dweller
  6. town dweller
  7. urban dweller

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Şehir halkından ... , kentli