(us) birini mirasçısı olarak belirlemek
  1. Fiil to application someone one's heir