baskıya hazır (olmamak) olmak
  1. Fiil (not) to be available for the press