1. crooked stick
  2. walking staff
  3. walking stick
  4. cane
  5. stick
  6. rod
  7. baton
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Yürürken dayanmak ... sopa, asâ