bir önergeyi yeniden incelemek
  1. Fiil to reconsider a motion