bir konuyu ayrıntılarıyla incelemek
  1. Fiil to exhaust a subject