bir teklife bağlı kalmak
  1. Fiil to stick to an offer