bir zaman sınırı belirlemek
  1. Fiil to lay down a time limit