birşey için geçerli olmak
  1. Fiil to apply for something