birikmiş gelir , dağıtılmamış kârlar
  1. accumulated income