1. İsim, Askerlik2 gözetleme kulesi, müstahkem top mevzii.
  2. İsim tüfek mazgalları bulunan bina.
  3. İsim dörköşe kütüklerden yapılmış ev.
  4. İsim roket kontrol ve kumanda mevzii.