bulundurmak

  1. hold
  2. Fiil to tote
  3. Fiil to have present
  4. Fiil to make available
  5. Fiil to bear
  6. Fiil to feature
  7. Fiil to have
  8. Fiil to hold

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hazır veya ... hazır etmek