constitutional

 1. Sıfat bünyevî.
  a constitutional weakness.
 2. Sıfat sağlığa yararlı, sıhhî.
 3. Sıfat esas, temel, yapısal.
 4. Sıfat anayasal, anayasa ile ilgili, anayasaya uygun.
  Is this law constitutional?
 5. Sıfat anayasanın sağladığı/güvence altına aldığı.
  constitutional guarantees of freedom of speech.
 6. Sıfat sağlık için yapılan yürüyüş veya benzeri beden hareketi.
Anayasa değişikliği İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
anayasa mahkemesi İsim, Anayasa Hukuku
hukuk devleti İsim, Anayasa Hukuku