1. crooked stick
 2. staff
 3. verge
 4. rod
 5. stick
 6. wand
 7. cane
 8. shillelagh
 9. stave
 10. bar
 11. bat
 12. baton
 13. club
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
 1. Elde taşınacak ... sopa, çomak