1. çit, tahta perde, parmaklık.
 2. eskrimde kılıcın ustalıkla kullanılması.
 3. hazırcevaplık.
 4. çalınmış eşyayı alıp satan kimse.
 5. çalınmış eşyanın alınıp satıldığı yer/dükkân.
 6. siper, istihkâm, korunak.
 7. (etrafını) çitle/parmaklıkla çevirmek.
  to fence a farm.
 8. (bir tehlikeyi vb.) önlemek, bertafaf etmek.
 9. eskrim yapmak.
 10. kaçamaklı konuşmak.
 11. çalınmış mal almak/satmak.
 12. siper/istihkâm/korunak yapmak.