1. çiçek.
  flower bed: çiçek tarhı.
  flower show: çiçek sergisi.
 2. çiçek açan bitki.
 3. çiçek açma, çiçeklerle bezenme.
  in flower: çiçeklenmiş, çiçek açmış.
  Peonies were in flower:
  Şakayıklar çiçek açmıştı.
  burst into flower: birdenbire çiçeklenmek.
 4. çiçek şeklinde süs/tezyinat.
 5. süslenme.
 6. (bkz: figure of speech ).
 7. olgunlaşma, kemale erme, (hayatın/güzelliğin vb.) en olgun hali.
  in full flower: en yüksek noktasında,
  en verimli/parlak çağında, evci bâlâsında.
  She was in full flower of her career.
 8. seçkin/güzide (şey/kimse),
  mec. gözbebeği.
  the flower of the army: ordunun seçkin şahsiyeti/gözbebeği.
 9. en âlâ/üstün (ürün, örnek vb.).
 10. çiçeklenmek, çiçek aç(tır)mak/vermek.
 11. olgunlaşmak, kemale ermek, olgunluk çağına gelmek, açılıp gelişmek.
 12. (çiçeklerle) süslemek.
 13. çiçeklerle örtmek.
çin gülü İsim, Botanik
ebegümeci İsim, Botanik
japon gülü İsim, Botanik