her an paraya dönüştürülebilen şeyler
  1. İsim available means