herkes için geçerli ücret tarifesi
  1. general- purpose rates