1. Fiil to abstract
 2. Fiil to analyse
 3. Fiil to canvass
 4. Fiil to investigate
 5. Fiil to look over
 6. Fiil to take or have a look and see
 7. Fiil to peruse
 8. Fiil to probe
 9. Fiil to reconnoitre
 10. Fiil to research
 11. Fiil to run the tape over
 12. Fiil to study
 13. Fiil to weigh
 14. Fiil to examine something in detail
 15. Fiil to go into a matter carefully
 16. Fiil to analyze
 17. Fiil to check
 18. Fiil to consider
 19. Fiil to flip through
 20. Fiil to follow
 21. Fiil to observe
 22. Fiil to regard
 23. Fiil to review
 24. Fiil to see
 25. Fiil to survey
 26. Fiil to view

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Özellik ve ... tetkik etmek