1. the English language
english İsim, Dil ve Edebiyat
English dictionary İsim, Dil ve Edebiyat
English translation İsim, Dil ve Edebiyat

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hint-Avrupa dil âilesinin Germen dilleri dalına, ... kullanılan dil, İngiliz dili