1. İsim geçim, maişet.
  to work for one's keep .
  He earns his keep: Geçimini sağlıyor/çıkarıyor.

  He's not worth his keep: Masrafına değmez.
 2. İsim kale, Ortaçağ şatolarının tahkim edilmiş binası.
 3. İsim bakım, iyi muhafaza etme/koruma.
 4. İsim cezaevi, tutukevi, hapishane, tevkifhane.
 5. İsim tutucu, bir şeyi yerinde/bağlı tutan şey.
 6. İsim otlak.
 7. İsim koruma, himaye, nezaret.