merkez bir kentten kırsal alanlara doğru kentsel yayılım
  1. urban sprawl