1. metre
  2. meter
  3. inched staff
  4. meter gage
  5. metre gauge
  6. measuring stick
  7. meter rule

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Yer meridyen dâiresinin kırk milyonda birine ... edilen ve kısaltması m