1. normal, alışılmış, doğal, mutad, tabiî, beklenen, ortalama, standardlara uygun.
  normal working hours
  from 9:00 to 17:00. normal temperatures during May. Rainfall has been below normal this July.
 2. âdi, alelade, olağan.
 3. düzgülü, düzgün, uygun, muntazam (nesne).
 4. Psikoloji düzgülü: (a) (zekâ/şahsiyet/ruhsal gelişme vb.) ortalama, (b) (ruhen) sağlıklı, sağlam.
 5. Matematik (a) düzgen, normal, dik(ey). (b) düzgen/normal uzunluğu: düzgenin eğri ile x ekseni arasında kalan parçasının
  uzunluğu.
  normal curvature: düzgen eğrilik.
  normal functions: düzgen işlevler.
  normal lines: düzgen doğrular.
  normal matrix: düzgen dizey.
  normal plane: düzgen düzlem.
  normal to a curve: eğri düzgeni.
  normal to a surface: yüzey düzgeni.
 6. Kimya normal: (a) 1 litresinde 1 eşdeğer-gram çözünen özdek bulunan.
  normal solution: normal çözelti,
  (b) her C atomu en fazla iki C atomuna bağlı olan (düzgün C zincirli alifatik hidrokarbon), (c) bütün OH grupları veya H atomu yerine başka atom grupları geçmiş bulunan (yansız/nötral tuz). Na2SO4 gibi.
 7. (a) sağlıklı, sıhhatli, iyi gelişmiş, normal, düzgün, hastalıksız.
  a normal child. (b) doğal, tabiî.
 1. up to par
 2. regular
 3. usual
 4. Sıfat unexceptional
 5. natural
 6. all in the day's work

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Kurala, alışılmışa ... doğal, tabiî