1. veya
  on ilgecinin kısaltılmış şekli:
  man-o'-war gibi.
 2. Edat -in/-ın/-ün/-un, -nin/-nın/-nün/-nun.
  the color of her dress: elbisesinin rengi.
  the leaves
  of the tree: ağacın yaprakları.
 3. Edat -den/-dan (yapılmış/seçilmiş/ibaret vb.).
  one of us: içimizden biri.
  a dress of silk: ipek(ten
  yapılmış) elbise.
  one of his last poems: son şiirlerinden biri.
 4. Edat … dolu/yüklü/taşıyan (Bu anlamda kullanılınca çok defa Türkçeye çevrilmez):
  a bag of potatoes
  bir çuval patates.
  a ship of steel: çelik yüklü gemi.
 5. Edat (miktar/çokluk bildiren sözcüklerden sonra) -lik/-lık/-lük/-luk (Bu anlamda bazen Türkçeye çevrilmez):

  2 kg of sugar: 2 kg şeker.
  a glass of water: bir bardak su.
  4 km of bad road: 4 km(lik) bozuk yol.
  How many hours a day of actual lessons? Günde kaç saat(lik) ders?
 6. Edat tarihlerde ayın önüne gelir:
  the 19th of May: 19 Mayıs (Mayısın 19 u).
 7. Edat -li/-lı vb. (ihtiva eden anlamında).
  an apartment of 4 rooms: 4 odalı daire.
 8. Edat kimlik, sınıf, kategori, mülkiyet, menşe, asıl vb. bildirir:
  The City of Paris: Paris şehri.
  The
  King of Sweden: İsveç Kralı.
  the property of the church: kilise malı.
  a girl of good family: iyi bir aile(nin) kızı.
 9. Edat (saat/zaman bildirirken) -den önce, -ye kadar, … kala.
  20 (minutes) of five (= 20 to five): (Saat) beşe 20 kala.
 10. Edat … tarafından/için.
  It was very mean of you to insult her: Ona hakaret etmek senin için çok ayıp.
 11. Edat bakımından, … a.
  to be fleet of foot: ayağına çabuk/çevik olmak.
 12. Edat … ile (sebep bildirir).
  (Do something) of one's own free will: Kendi isteği ile (bir şey yapmak).

  of oneself/itself: kendiliğinden.
  It didn't happen of itself: Kendiliğinden olmadı.
 13. Edat (a) -lik, -li.
  An area of mountains: Dağlık bölge.
  A man of ability/of talent: Yetenekli/hünerli
  kişi.
  Ann of London: Londralı Ann.
  of note: önemli, itibarlı. (b) … (adlı).
  the City of Ankara: Ankara şehri.
 14. Edat (nadiren) esnasında, -ları … leyin, … de/da.
  They always like to go there of an evening: Oraya
  daima akşamları gitmekten hoşlanırlar.
  of recent years: son yıllarda.
  of late: son zamanlarda.
 15. Edat (sebep vb. bildirir): -den/dan.
  to die of hunger: açlıktan ölmek.
  cure someone of a disease:
  birini hastalıktan kurtarmak.
 16. Edat sıfattan sonra şu özel anlamda kullanılır:
  How kind of John to buy the tickets: John'un biletleri
  alması çok nazik bir harekettir.
  It's very annoying of Government to have raised the tax on fuel: hükümetin yakıt vergisini artırması esef edilecek bir olaydır.
 17. Edat -ce/ca, … tarafından.
  loved of all men: herkesçe sevilen.
  beloved of his family: ailesi tarafından sevilen.
 18. Edat hakkında, hususunda, -e dair (bu anlamda çok defa çevrilmez):
  stories of his travels: (onun) seyahat
  hikâyeleri.
  to think highly of his proposals: tekliflerini ciddiyetle düşünmek.
  speak of it later: o hususta sonra konuşmak.
 19. Edat -e mahsus/ayrılmış/tahsis edilmiş (çok defa çevrilmez).
  a day of rest: istirahat günü.

 20. have” yerine kullanılır:
  He should of gone = He should have gone.
 21. . = Old French.
önemli Sıfat
 1. Ouch ! ow ! oof

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

 1. Usanç, sıkıntı, ... şikâyet vb