1. Fiil menetmek, mani olmak, bırakmamak, durdurmak, alıkoymak.
    There is nothing to prevent us from going.
  2. Fiil erken davranmak, önüne geçmek.
  3. Fiil (bkz: precede ).
  4. Fiil (bkz: anticipate ).