required reserves
  1. İsim mevduat munzam karşılıkları
  2. İsim zorunlu yedekler
  3. İsim likit varlık ihtiyatları