1. cigarette
  2. smoke
  3. weed
  4. dope
  5. fag
  6. cancer stick
  7. coffin nail
  8. repeat purchasing
  9. tobacco shop

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sigara fabrikalarında kısa, uzun, filitreli, filitresiz ... sûretiyle içilen kıyılmış tütün