1. crooked stick
 2. thick stick
 3. cudgel
 4. stick
 5. club
 6. staff
 7. sap
 8. shillelagh
 9. swish
 10. baton
 11. cane
 12. larrup
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
 1. Değneğin kalını, kalınca değnek