1. Fiil to decry
 2. Fiil to founder
 3. Fiil to ruin
 4. Fiil to steep
 5. Fiil to submerge
 6. Fiil to sink
 7. Fiil to dip
 8. Fiil to soil
 9. Fiil to prick
 10. Fiil to stick into
 11. Fiil (capital , fortune) to lose
 12. Fiil to run down
 13. Fiil to defame
 14. Fiil to cause the ruin of
 15. Fiil to stick
 16. poke
 17. engulf
 18. inundate
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
 1. Bir sıvının içine daldırmak