bir şikâyeti ele alıp incelemek
  1. Fiil to look into a complaint