bir hasarın derecesini incelemek
  1. Fiil to inspect the extent of a damage