bir işletmenin brüt işletme gelirlerinden işletme ve bakım masraflarının düşülmesi
  1. net revenue available for debt service