bir iddianın gerçekliğini incelemek
  1. Fiil to examine a case on its merits