bir konuda tavrını belirlemek
  1. Fiil to define one's attitude