bir programa göre hareket etmek
  1. Fiil to stick to a timetable