bir sığınmacıyı incelemek
  1. Fiil to screen a refugee