birini bir şey yapsın diye belirlemek
  1. Fiil to application someone to do sth