birinin işteki davranışını incelemek
  1. Fiil to probe sb's official conduct