güvenlik ve sağlık koşullarını incelemek
  1. Fiil to miners'delegate