on the horns of a dilemma
  1. iki müşkül şıktan biri, iki ucu pis değnek, “aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık”.