resmen disponibl emisyon sınırı
  1. cash ceilings