1. bearing
  2. ball bearing
  3. roller bearing
  4. anti friction bearing
  5. roller
Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)
  1. Hareketli makine parçaları arasındaki yuvarlanma sürtünmesini ... muylular arasına konan parça