1. bearing
  2. roller
  3. ball bearing
  4. roller bearing
  5. anti friction bearing

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Hareketli makine parçaları arasındaki yuvarlanma sürtünmesini ... muylular arasına konan parça