1. İsim, Hayvan Türleri marten

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Sansargiller familyasından, ormanlarda ağaç kovuklarında barınan, ... etçil hayvanların ortak adı