zamanaşımını geçerli kılmak için talep etmek
  1. Fiil to plead prescription