ayrıntılarıyla belirlemek
  1. Fiil to clearly define