bütün olasılıkları incelemek veya üzerinde durmak
  1. Fiil to look around