bir şeyi yakından incelemek
  1. Fiil to look into the inside of sth