bir şeyin yerini belirlemek
  1. Fiil to locate sth